Popup

Sjekk Ttilgjengelighet

Innsjekking
Utsjekking
Voksne (+18 år)
Barn (-18 år)
Spebarn (-3 år)

Søk

OK

JURIDISKE BETINGELSER
 
VIKTIG: Vennligst les nøye igjennom innholdet i dette generelle bestingelsers dokumentet før du trykker på "Godkjenn".
 
HOLADAYS BARCELONA, S.L., innehaver av skatteidentifikasjonsnummer: B64098593, med registrert kontoradresse ; 191 Ave. Madrid, mezzanine 3�-B.(08014) Barcelona, registrert i Barcelonas foretaksregister i Folio 162 , Volum 38278, akrn. B 320113, telefonnummer;+34.627751650, Fax. Nr. +34.934472689 og e-post adresse:info@holadaysbarcelona.com, eier av nettsiden; www.acomodis.com, tilbyr brukere tilgang til denne nettsiden under forutsetning av brukeres godtagelse uten innsigelser av de generelle betingelsene.
 
Brukeren bekrefter å v�re myndig( dvs. vedkommende må v�re minst 18 år), og er jusidisk sett ansvarlig til å v�re bundet av denne avtalen og vil bruke denne nettsiden i overenskomst med de generelle betingelsene stadfestet i denne avtalen. Brukeren bekrefter at disse er forstått i sin helhet.
 
Brukeren stadfester videre at all informasjon gitt av vedkommende til denne nettsiden er korrektte, fullstendige og utfyllende. Bruker vil også v�re ansvarlig for å oppdatere disse, om nødvendig.
 
KJØP AV PRODUKTER OG TJENESTER VIA NETTSTEDET
 
Gjennom nettsiden til HOLADAYS BARCELONA, S.L. har brukeren tilgang til informasjon angående produkter og tjenester som tilbys av HOLADAYS BARCELONA, S.L. samt tredje part i samband med tilbud om leie av turist leiligheter via reservasjon gjort på nettsiden.
 
Brukerens opphold i turistleiligheter eid av tredje part vil styres av betingelser og retningslinjer som disse eierne bestemmer i hvert enkelt tilfelle.
 
Eierne av turistleiligheter reservert gjennom HOLADAYS BARCELONA, S.L.s nettside vil hver enkelt v�re ansvarlige for overholdelsen av forpliktelsene vedtatt etter gjeldende normer for leie av leiligheterene, kjøp av produkter og tjenester uten at HOLADAYS BARCELONA, S.L. har noe ansvar if orhold til leieavtaler for leilighetene eller salg tjenester som ikke selskapet selv direkte tilbyr.
 
INNEHAVERS RETTIGHETER, REGISTERTE MERKEVARER, SOFTWARE.
 
Alt innhold i nettsiden til HOLADAYS BARCELONA, S.L. (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, audio filer og software) HOLADAYS BARCELONA, S.L.s eiendom, eller deres innholdsleverandører under beskyttelse av nasjonale og internasjonale normer for industriell og intelektuell eiendom. Samlingen (herunder innhenting, strukturering og editering av materiale) av alt innhold på HOLADAYS BARCELONA, S.L.s nettside er HOLADAYS BARCELONA, S.L.s eiendom og er beskyttet av nasjonale og internasjonale retningslinjer for indusustriellog intelektuell eiendom. Alt av software benyttet for HOLADAYS BARCELONA, S.L.s nettside eller av selskapets sotware skapere er beskyttet i henhold til nasjonale og internasjonal e retningslinjer for industriell og intelektuell eiendom.
 
Ingen bruk ov nettsidens innhold er, på noe vis, tillatt, inkludert reproduksjon, modfikasjoner, distribusjon, overføring eller påfølgende publikasjon av alt eller deler av materialet.
 
Heller ingen bruk av bilder fra HOLADAYS BARCELONA, S.L. s nettside i andre fora er tillatt uten spsiell tillatelse fra HOLADAYS BARCELONA, S.L. eller selskapets bidragsytere.
 
BRUK AV NETTSIDEN
 
Nettsiden er utelukkende for privat bruk av brukerne, enhver modifikasjon, reproduksjon, duplikasjon, kopiering, distribusjon, salg, videresalg og all annen kommersiell utnyttelse er forbudt. Du inngår, med dette, en avtale om å ikke utnytte denne nettsiden til kriminell vinning.
 
Brukeren av denne nettsiden går herved med på å kun bruke denne til personlige formål og at produkter og tjenester kjøpt gjennom nettsiden kun er for egen benyttelse eller til bruk av personer som brukeren er lovlig autorisert til å inngå avtale for. Brukeren vil ikke videreselge produkter eller tjenester kjøpt via denne nettsiden til andre.
 
BEGRENSNINGER PÅ ANSVARSFORHOLD
 
HOLADAYS BARCELONA, S.L. tilbyr denne nettsiden slik den fremstår pr. dags dato. HOLADAYS BARCELONA, S.L. gjør sit ytterste for å oppdatere, vedlikeholde nettsiden og sikre dens funksjonalitet uten å kunne garantere mot tekniske feil, eller for uavbrutt tjeneste via nettsiden eller for en konstant operativ portal eller et konstant operativt system.
 
BESKYTTELSE AV PERSONLIGE OPPPLYSNINGER
 
Besøk ved nettsiden forpliket ikke brukeren til å oppgi noen form for informasjon. Skulle brukeren oppgi denne typen informasjon, vil dataene registrert ved nettsiden bli benyttet i henhold til begrensninger, hensikt og rettigheter som nedfeldt i � La Ley Organica�,15/1999, ang. Personlig Data Beskyttelse, samt Reglement angaende sikkerhetstiltak i forhold til autometiserte filer inneholdende personopplysninger. Opplysninger gitt av brukeren vil bli innlemmet i de personlige filene som er eid av HOLADAYS BARCELONA, S.L., ansvarlig for filene hvis eksistens har blitt kommunisert til og innlemmet hos Data Beskyttelsesbyrået. HOLADAYS BARCELONA, S.L. vil fyllestgjøre forpliktelsene pålagt av nevnte byrå om a bli informert om forandringer som finner sted angaende bruken av den automatiserte filen eller hva gjelder forandringer i forhold til den ansvarshavende for denne eller forandringer i forhold til filens lokasjon.
 
HOLADAYS BARCELONA, S.L. vil iverksette alle sikkerhetsforanstaltninger i relasjon til filer med inneholdende data, i henhold til the Data beskyttelsesloven samt Reglement angaende sikkerhetstiltak i forhold til autometiserte filer inneholdende personopplysninger. De brukere som oppgir data går, uten innsigelser, med på at Deres data inkorporeres i de personlige filene, som er HOLADAYS BARCELONA, S.L. s ansvar, samt at computerbehandling av samme opplysninger som kan benyttes av HOLADAYS BARCELONA, S.L. med kommersielle, markedsføring, operasjoneller eller strategiske hensikter, for lagring av data, og for markedsstudier og i andre sammenhenger i tråg med forretningsutviklingen til selskapet.
 
Angående innlemmelsen av opplysninger, vil det bli opplyst om disses frivillige eller obligatoriske natur. Å ikke oppgi opplysninger som preseneres som obligatoriske vil føre til at man ikke mottar nevnte tilbud eller blir nektet tilgang til tjenesten som ønskes. Det vil dessuten v�re mulig å oppgi data frivillig slik at tjenesten som ønskes kan utføre med høyeste grad av kvalitet og effektivitet.
 
I tilfelle brukeren av denne nettsiden bes om å oppgi sin e-post adresse for å få tilgang til noen av tjenestene som tilbys, vil brukeren kunne reservere seg mot all form for kommunikasjon HOLADAYS BARCELONA, S.L. kunne tenkes å sende, så fremt denne informasjonen ikke er direkte i sammenheng med tjenesten som ønskes. Brukere som har abbonert på en mailing liste innen nettsiden vil bli informert om hvordan dette abonnementet kan avbestilles fra HOLADAYS BARCELONA, S.L.
 
HOLADAYS BARCELONA, S.L. vil gjennomføre en sletting av visse data så snart disse ikke er nødvendige eller relevante i forhold til den hensikten de var ment å fylle.HOLADAYS BARCELONA, S.L. vil uansett ha tillatelse til å beholde brukerens opplysninger også etter forholdet til denne er avsluttet i henhold til juridiske forpliktelser.
 
I tilfelle opplysninger innsamlet blir brukt for en annen hensikt en den de har blitt samlet inn og registrert for, en forhåndsgodkjennelse fra de involvert parter vil da v�re nødvendig.I
 
Rettigheter angående forandringer og kanselleringer kan iverksettes ved å skrive til; HOLADAYS BARCELONA, S.L. med kontoradresse: 3 Benavent, L3 1 etg., (08028) Barcelona, samt ringe tlf.nr.; +34.934472689.
 
GENERELL INFORMASJON
 
De foreliggende generelle betingelser, såvel som ethvert forhold mellom brukeren og HOLADAYS BARCELONA, S.L. vil styres av spansk lovgivning. Ethvert spørsmål som oppstår med utgangspunkt i eksistensen av, eller innholdet i disse generelle betingelsene, eller som opptår mellom brukeren og HOLADAYS BARCELONA, S.L.vil styres av lovens bokstav angående disse. Dette bekrefter begge partene å forholde seg til.
 
HOLADAYS BARCELONA, S.L. har retten til å gjøre forandringer på nettsiden , eller på innholdet i de generelle betingelsene,når som helst .
 
I henhold til Loven om informasjonssamfunnet (34/2002), av 11 Juli, vil kontrakten godgkjent av klienten bli lagret i HOLADAYS BARCELONA S.L. s protokoller, og tilgjengelig for kunden på dennes oppfordring.